🇸🇪 Leverans inom 1-3 vardagar! 📦 Fri frakt över 499:-

author:

Högsta domstolen: CBD Olja innehållandes THC klassas som narkotika (Vad blir konsekvenserna?)

2019-06-18 utgav Högsta domstolen ett pressmeddelande som konstaterar att CBD Olja innehållandes ämnen THC är att betrakta som narkotika. Beslutet har länge legat i luften och människor likväl företag har väntat på beslutet och nu har det skett.  Samtidigt som beslutet inte är helt oväntat så skapar det en hel del förvirring.

(konsekvenser av detta kommer tas upp i denna text).

Om CBD Produkter

Uppkomsten av CBD produkter har skett genom att de produceras ifrån EU-godkänd Industrihampa, detta är hampasorter som innehåller maximalt 0,2% THC – vilket inte ger upphov till någon berusning. Dessa är produkter har snabbt ökad i popularitet och används av en stor mängd människor. Att narkotikaklassa CBD produkter är i praktiken kriminalisera en stor del av befolkningen.

Trots att industrihampa är en av mänsklighetens mest användbara och nyttjande grödor (rent historiskt) så har Sverige under 1900-talet motarbetat denna gröda. Under många årtionden så var denna växt förbjuden att odla i Sverige, men 2003 fick Sverige lov att rätta sig i leden. Detta efter att ha blivit underkända i EG-domstolen (numera EU-domstolen). Den myndighet som reglerar industrihampa i Sverige är Jordbruksverket som i sin tur rättar sig efter EUs regleringar.

Staten konstaterar att hampa & dess produkter är tillåtna:

Nedanstående punkter kommer ifrån Statens officiella utredning SOU:2016:93 och har agerat riktlinjer för människor verksamma inom den svenska CBD/Hampaindustrin, likaså för de tusentals människor i landet som nyttjar produkter från hampan:

• Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av Cannabis.
– Sida 30 

• De hampasorter som är tillåtna att odla har en THC- halt på högst 0,2 procent, vilket har ansetts erbjuda ett tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa.
– Sida 303

• Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas
– Sida 310-311

Myndigheter & Hampaindustrin

De två senaste åren har det varit mycket som skett inom den svenska Hampa/CBD industrin, likaså har media skrivit mycket om det som skett och sker. Nedanför är några betydelsefulla händelser:

2017 – Skedde tillslag mot olika tillverkare & återförsäljare av CBD Produkter. Tullverket stoppade bland annat en tillverkas produkter (men de släpptes senare), men under hösten skedde ett stort tillslag där 3 företag fick sina lager beslagtagna. Två av företagen finns idag inte längre, medan det tredje fortfarande är aktiva men säljer andra typer av produkter.

2018 – Yrkar läkemedelsverket att det är förbjudet att sälja CBD olja  därför att det är ett ”läkemedel” (Detta efter att först bedömt CBD Olja som kvacksalveri, och senare som narkotika)

2019 – EU går ut med rekommendationer om att klassa CBD produkter som ”novel food”. Något som bemöttes av Europeiska Hampa Förbundet – där de presenterade 11 punkter som tydligt indikerade på att CBD/Hampa produkter konsumerats inom EU innan 1997 (novel food innebär produkter som EJ konsumerats inom EU innan 1997. Vilket CBD/Hampaprodukter gjort. Det finns spår som sträcker sig till 1200-talet b.la.)

2019-06-18: 
HD går ut med att narkotikaklassa CBD Produkter innehållandes THC.

Vad blir konsekvenserna och går det ens i praktiken?

Idag har hundratusentals människor testat CBD Olja och Sverige har idag en inhemsk CBD/Hampaindustri som försörjer mängder med människor likaså deras familjer. Utöver detta betalar dessa företag skatt (även om Sverige gjort sitt bästa för att försvåra företagens verksamheter i landet). I takt med globala skiftningar och utveckling inom forskning förstår idag många potentialen av vad dessa produkter kan bidra med till det mänskliga samhället. Så vad händer nu när Sverige i praktiken förbjudet CBD Olja?

För Folket

  • Hundratusentals människor riskerar idag att bli klassade som brottslingar, från att tidigare varit helt vanliga medborgare.
  • Ett stort antal människor riskerar att förlora ett viktigt verktyg för välmående i deras liv. För dessa människor är antingen alternativet att fortsätta med produkterna och då i praktiken begå lagbrott. Eller sluta och kraftigt försämra deras livskvalitet.

För Företagen

  • Innebär förbudet att alla företag i praktiken behöver stänga ner sina verksamheter?
  • Vilket i sådana fall skulle innebära att ett stort antal människor blir kraftigt ekonomiskt påverkade.

För landet

  • Istället för att välkomna denna industri så väljer Sverige att förbjuda den. Vilket gör att folket blir lidande. Ekonomin blir lidande då företag inte längre kan vara verksamma och skattemedel försvinner.

Vad innebär det här för framtiden?

Tittar man på globala skiftningar så blir det ganska klart att det här beslutet är helt otänkbart i praktiken. Att tro att hundratusentals skulle sluta med något som fungerar för dem är helt enkelt otänkbart. Likaså förflyttar man marknaden från en skattebetalande sådan till en eventuell svart sådan. Vilket inte gynnar någon.

Det här är något som påverkar både människor, företagen och landets ekonomi – vi kan vara säkra på att beslutet kommer bemötas. Frågan är bara när & hur, samt vad det kommer utmynna till.

Varför skedde det här?

Uppkomsten av CBD/Hampaindustrin har varit ett stort problem för myndigheter. Detta eftersom det är en relativt ny företeelse som skapar oreda hos bland annat: tullverket, polisen, läkemedelverket, livsmedelsverket.

CBD/hampa industrin behöver regleras, något som skrivits om härFörbud mot CBD Olja gynnar bara kvacksalvare | Landet behöver en marknad där småföretagare får möjlighet att utveckla sin verksamheter genom att följa regelverk som skapar en tillräcklig kvalitet så att människor som nyttjar produkterna kan känna sig trygga.

Exakt hur detta skall ske står ännu oskrivet – det är dock av högsta vikt att småföretagare får möjlighet att samexistera med storföretagen (och läkemedelsbolagen!) – då folket annars riskerar att bli kraftigt lidande.

(Följande text är endast en reflection – har du egna tips, idéer och reflektioner dela gärna med dig)

Close
Cart (0)

Inga produkter i varukorgen. Inga produkter i varukorgen.