REA!

Big Pack – 10% HHCH (5x1ml)

Marknadens första Premium HHCH Vapes med unikt innehåll och en exklusiv cannabinoid formula på 95% tillsammans med 5% terpener. Dessa vapes är utformade för att leverera en aromatisk upplevelse för erkända cannabis entusiaster som uppskattar plantans alla aromatiska egenskaper. Produkten består uteslutande av cannabinoider och terpener utan andra tillsatser eller kemikalier.

OBS! Dessa carts kräver vape penna för att användas, köp till vape penna för att använda produkten här: M3 Vape penna

✅ 10% HHCH
✅ 85% H4CBD
✅ 5% Naturliga Terpener
✅ 0.00% THC
✅ 100% Fri från THC,THCP,HHC,HHCP,HHC-o, Deltas
✅ Fri från VG/PG och MCT-olja
✅ Tillverkad av organisk EU-godkänd hampa

Vi rekommenderar inte mänsklig konsumtion.

Denna produkt innehåller en aromatisk olja och är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdomar. Oljan är certifierat THC fri och HHC fri.
HHCH Vapes som saluförs via webbplatsen är inte att betrakta som läkemedel, kosttillskott eller livsmedel och ska ej förtäras eller inhaleras. Aromatiska dofter bör enbart spridas i välventilerade utrymmen. Produkten saluförs till vuxna och bör således innehas av vuxna personer som förvarar dessa produkter utom räckhåll för barn eller andra personer som är ovetandes om produktens natur.

695.00kr 1,245.00kr

När du köper den här produkten får du 3 Poäng !
SKU4554232-3-1-1-1-1 Categories,

ANDRA KÖPTE ÄVEN
Produktinnehåll (HHCH Formula)

Viktig Information HHCH Vapes

+ Vad är HHCH?
HHCH är en förkortning för cannabinoiden Hexahydrocannabihexol. HHCH är en hydrogenerad version av den naturligt förekommande cannabinoiden THCH (Tetrahydrocannabihexol), som hittades och isoleras ur Cannabis plantan av en Italiensk forskare 2020. THCH är ungefär 25 gånger mer potent än traditionell THC, som är den främsta cannabinoiden i en klassisk Cannabis planta.

+ Vad innehåller HHCH Vapes?
85% H4CBD (hydrogenerad CBD), 10% HHCH (Hydrogenerad THCH) tillsammans med 5% naturliga terpener, inget annat. Hampa innehåller över 120+ olika cannabinoider och phytocannabinoider, nya upptäckter görs kontinuerligt och det är troligtvis så att plantan innehåller många fler än så. Vape formulan består av ett bestämt antal och en särskild mängd cannabinoider som tillsammans erhåller unika egenskaper.

+ Hur används dessa HHCH Vapes?
Produkterna kan förvaras som souvenirer eller användas för aromatiska ändamål. Aromer bör enbart spridas i välventilerade utrymmen där du varken stör eller påverkar din omgivning. Produkterna är utformade för att ha olika unika aromatiska egenskaper och dess aromatiska profiler kan uppskattas enbart genom att dofta på produkterna utan att konsumeras eller inhaleras. Vi rekommenderar inte mänsklig konsumtion.

+ Är HHC och HHCP vapes olagliga?
Ja, HHC och HHCp som ämnen är olagliga i Sverige från och med 11/7-2023.

+ Är THCP och andra liknande varianter lagliga?
Även om lagen gällande THC och dess isomer & stereoisomer specifikt inte gäller för THC varianter som har en annan molekylär form och därmed direkt inte omfattas av begreppen “isomer & stereoisomer” så är det viktigt att poängtera att man är i en allvarlig gråzon när det kommer till “THC” relaterade cannabinoider och att det i dagsläget saknas rättspraxis i dessa typer av ärenden. Man bör därmed utgå ifrån att att cannabinoider som dessa inte är lagliga även om de heller inte helt kan uteslutas som olagliga. Vår bedömning är att man som konsument gör bäst i att undvika dessa typer av cannabinoider som potentiellt kan ställa dig inför ett rättsligt problem utan vägledande prejudikat och av samma anledning har vi valt bort cannabinoider som dessa på vår hemsida.

+ Innehåller dessa vapes THC,THCP, HHC,HHCP eller HHC-o?
Nej, dessa vapes är helt fria från ovanstående exempel och även andra liknande varianter. Formulan är en unik blandning av lagliga ingredienser utvunna från EU-godkänd hampa och består uteslutande av cannabinoider och terpener utan främmande tillsatser.

+ Varför uppger labbanalysen andra värden än de påstådda i produktbeskrivningen?
Det finns ingen standardiserad metod implementerad hos ackrediterade labb för att identifiera produktens samtliga innehåll i en enda analys eftersom laboratorier som genomför cannabinoidtester vanligtvis endast har ett spektrum för de allra vanligaste och 12-18 mest förekommande cannabinoiderna. Vi har alltså fått ett samlat underlag för formulans fulla innehåll genom att använda oss av olika tester hos olika parter, där varje labb med sin teknik och metod har kunnat påvisa en del av cannabinoid sammansättningen, tillsammans utgör alla tester ett samlat innehåll för formulans fullständiga cannabinoid & terpene ingredienser.

+ Kan man inhalera dessa vapes, helt lagligt?
Nej, produkter som helt lagligt kan saluföras eller innehas kan samtidigt vara olagliga att inta eller konsumera. Vi avråder konsumenter från att använda dessa produkter och istället uppskatta dess aromatiska egenskaper, för aromatiska ändamål eller i samlarsyfte som exklusiv souvenir.

+ Kan man testa positivt på THC av THC fria produkter?
Ja, din kropp är unik och alla metaboliternar cannabinoider på olika sätt, utöver detta råder det även stor skillnad på hur en cannabinoid slutligen regerar i kroppen beroende på hur den konsumerats. Det finns i dagsläget en rad olika cannabinoider som kan ge upphov till ett falskt positivt svar på THC trots att produkten är helt fri från THC och dess isomer & stereoisomer, även HHC, HHCP och HHC-o. Därför avråder vi dig ifrån att på något sätt konsumera denna produkt och riskera att testa positivt för THC vilket kan få många allvarliga konsekvenser och påföljder.

+ Jag är nyfiken på HHCH Vapes, men tveksam på dess innehåll?
Som konsument skyddas du alltid av lagar och regler, men du är först och främst alltid ditt egna skyddsombud, det vill säga att det först och främst är du som skyddar dig själv från skadliga produkter eller konsumentköp som kan på något sätt kan påverka dig och ditt liv på ett negativt sätt. Är du som konsument tveksam till att genomföra ett köp så är det alltid bäst att avstå helt.

Laglighet & Viktig Information

+ Är det verkligen 100 % lagligt att köpa?
Ja, försäljning, köp och innehav av hampa är laglig i EU och Sverige förutsatt att en rad krav på framställningen är uppfyllda. Våra produkter kommer från certifierade odlingar med EU-godkänd hampa som uppfyller alla dessa krav. Vår hampa är därför 100% laglig att sälja och köpa.

+ Får man röka eller äta era produkter?
Det är endast lagligt att sälja, köpa samt inneha våra produkter, därför rekommenderar och uppmanar vi våra kunder inte på något sätt att bryta mot lagen genom att röka eller på annat sätt konsumera den del utav vårt sortiment som innehåller små mängder THC, till exempel alla våra buds och olika former av kief och hash koncentrat – Vi tar avstånd och friskriver oss allt ansvar relaterat till huruvida konsumenter väljer att använda våra produkter.

+ Cbd buds är lagliga, så polisen kan inte göra någonting?
Trots att alla våra hampa produkter är fullkomligt lagliga att sälja, köpa och inneha så är det fortfarande väldigt viktigt att komma ihåg att alla våra buds och i synnerhet kief och hash produkter både ser ut och luktar som olaglig cannabis och det är därför helt naturligt att anta att både polis och människor i din omgivning kan fatta misstanke om ett narkotikabrott, även om så inte är fallet.

Genom att hantera våra produkter både diskret och förnuftigt så kan du själv på ett mycket enkelt sätt direkt minimera risken för att skapa onödiga missförstånd, genom att följa vår rekommendation sparar du både tid och energi samtidigt som att du slipper belasta rättssystemet eller polisens resurser helt i onödan.

Med andra ord, att tydligt och öppet skylta dina cbd buds på allmän plats i tron om att du inte kommer att hamna i problem bara för att de är lagliga är med andra ord ingen vidare bra idé, vänligen följ våra rekommendationer och agera med sunt förnuft.


+ Vad händer om man konsumerar era produkter?
För de produkter som innehåller spår av THC upp till 0.2% som t.ex. samtliga buds, kief och hash produkter så kommer detta att resultera i att du kommer att visa ett positivt urin eller blodprov. Enligt Svensk lag är det fortsatt olagligt att ha mätbara halter utav THC i kroppen och du begår därför ett narkotikabrott. Om du regelbundet testas av din arbetsgivare kan även detta ställa till med problem, vi ber dig därför ännu en gång att hantera våra produkter varsamt och förnuftigt.


+ Vilka utav era hampa produkter innehåller inte THC?
Alla våra isolat (CBD, CBN, CBC, CBG) är fullkomligt fria från THC, även våra terpener och cbd oljor är certifierade thc-fria.

Resterande produkter innehåller väldigt låga värden utav THC i enlighet till den lagliga gränsen gällande EU-godkänd hampa som uppgår till 0.2%, konsumtion av dessa kommer därför att leda till ett positivt urin eller blovprov, något som är olagligt i Sverige.

Alla kratom relaterade produkter är förstås fria från THC, men dessa säljs strikt som ingredienser för tvål och rökelseblandningar och är inte på något sätt ämnade för mänsklig konsumtion.


+ Jag vill veta mer, hur kan det vara lagligt att köpa?
Du kan läsa mer på Statens officiella utredning SOU:2016:93.

https://www.regeringen.se/4b02e7/contentassets/90c79a6e3edd415a9fbc3f73b1758fda/klassificering-av-nya-psykoaktiva-substanser-sou-2016_93.pdf

• Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas. -S.310f Det finns dock några inskränkningar i hur blomma och blad från hampa får hanteras;

  • Hampa får ej marknadsföras eller säljas som livsmedel eller hälsokost för mänsklig konsumtion enligt “novel food” klassificeringen.
  • Hampa får ej säljas med hälsobefrämjande påståenden med hänvisning till läkemedelslagen efter Läkemedelsverket läkemedelsklassning av CBD.
  • Hampa får ej beredas, eg. extraheras i en lösning eller delas upp i portionsdoser, efter HD:s dom med hänvisning till psykotropkonventionens klassning av THC som kontrollerad substans. Hampan i oberedd form som inte är förpackad i portionsdoser är fortsatt laglig.
  • Vår hampa bryter inte mot någon av dessa ovanstående punkter varken i produktion, utformning eller marknadsföring. Hampan vi säljer är en ren jordbruksprodukt i handel att betrakta som souvenir, doft örter och potpurri och samlar endast för aromatiskt och dekorativt bruk. Vi friskriver oss ansvar från hur konsumenten väljer att använda produkten.

 

Labbrapport

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.